Usmeni deo drugog kolokvijuma

24.1.2022. u 18h usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u učionici 109A.

U kojoj učionici će biti održan usmeni ispit 26.1. javiću vam 26.1. jer tek tad mogu da rezervišem učionicu.

Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO2 (predispitne obaveze 2) i Z2 (zadaci 2).

Usmeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) će biti održan 24. i 26. 01. u 18h. Ne znam još u kojoj učionici, to ću vam napisati naknadno. Možete da izaberete kog datuma vam više odgovara da dodjete.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) nisu položili pismeni deo drugog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 2. Bodovi upisani u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova koje će biti održano 24.01. u 17:30 u kabinetu 116.

Usmeni

Usmeni deo prvog dela završnog ispita će biti održan u subotu 10.12.2022. u učionici 108A.

Dolazite u vreme koje piše u tabeli ispod, ili se možete zameniti sa nekim ako Vam to vreme ne odgovara.

Studenti koji su molili da odrgovaraju ranije zbog nemogućnosti dolaska u subotu odgovaraće kao što smo se dogovorili u četvrtak u 19h.

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO1 (predispitne obaveze 1) i Z1 (zadaci 1).

O terminu usmenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) ćemo se dogovoriti naknadno na nastavi.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) nisu položili pismeni deo prvog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 1. Bodovi upisani u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova.

Gledanje radova će biti u četvrtak 1.12. u 19h u kabinetu 116, blok F.

Obaveštenje

Poštovani studenti,

u ponedeljak 21.11. u 18h će u kabinetu 116 biti održane vanredne konsultacije ako je nekom potrebno slobodno neka dodje.

Predavanja za drugi deo gradiva

Završni delovi ispita (kolokvijumi)

Prvi deo završnog dela ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u nedelju 7.4.2023. u 7:30 u ucionicama 205 i 208. Gradivo koje ide na ovaj deo je: nizovi, redovi, funkcije (granična vrednost, neprekidnost, izvodi, Lopitalovo pravilo, grafik) i Tejlorov i Maklorenov polinom.

Drugi deo završnog dela ispita (drugi kolokvijum) će biti održan u subotu 10.6.2023. u 7:30 u ucionicama 205 i 208. Gradivo koje ide na ovaj deo je: funkcije više (dve) promenljivih integrali (određeni, neodređeni, primena), diferencijalne jednačine prvog reda, kombinatorika i grafovi.