Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita održanog 25.1.2022.

Usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u utorak 1.2.2022. jer je većina studenata koji su položili tako želela (10 za 1.2., 3 za 30.1., 1 za 28.1. i ostali nisu ništa zaokružili). Vreme održavanja usmenog dela ću vam javiti naknadno, čim uspem da zakažem salu.

Gledanje radova za studente koji NISU položili pismeni deo ispita biće održano u petak 28.1.2022. u 13:30 u kabinetu 116 u bloku F (krenete kao da idete u amfiteatre sa gornje strane pa umesto desno ka amfiteatrima skrenete levo kroz stakleni hodnik, popnete se samo jednom na stepenice, produžite pravo i sa desne strane je 116 kabinet).

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita održanog 27.11.2021.

U tabeli su są PO1 označene predispitne obaveze, a są Z1 zadaci.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 nisu položili pismeni deo ispita. Ovi studenti svoje radove mogu pogledati u ponedeljak 6.12.2021. godine u 16h u učionici 311.

Studenti kojima su bodovi upisani i u koloni PO1 i u koloni Z1 su položili pismeni deo ispita i pozivaju se na usmeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak 6.12.2021. u učionici 311 po rasporedu koji je objavljen ispod.

Spisak za usmeni

Obaveštenje

Prvi deo završnog ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u subotu 27.11.2021. u 11h u prostorijama na 4 spratu nastavnog bloka.

Studenti koji su ranijih godina slušali ovaj predmet na kolokvijum mogu izaći isključivo ako su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma.

Zadaci za vežbu

Zadaci ispod su ostavljeni samo kao zadaci za vežbu. To nisu primeri kolokvijuma i ispita kako sada izgledaju! O sadašnjem izgledu kolokvijuma i ispita morate se informisati kod mene ili kod kolega.

Kolokvijum 1, 10.12.2011.

Kolokvijum 2, 22.01.2012.

Ispit, 04.02.2012.

Ispit, 18.03.2012.

Ispit, 28.04.2012.

Ispit, 22.06.2012.

Ispit, 13.07.2012.

Ispit, 31.08.2012.

Ispit, 14.09.2012

Kolokvijum 1, 14.12.2012.

Kolokvijum 2, 24.01.2013.

Kolokvijum 1, 07.12.2014.

Kolokvijum 2, 26.01.2015.

Kolokvijum 1, 28.11.2015.

Kolokvijum 2, 12.01.2016.

Kolokvijum 1, 2016/17

Kolokvijum 2, 2016/17