Konačni rezultati nakon ispita održanog 6.2.2020.

Ovo je tabela sa svim dosadašnjim rezultatima. Bodovi koji su u crvenom kvadratiću su iz ovog roka. Onaj ko nije imao dovoljno bodova na zadacima da položi kolokvijum nema upisano ništa.

Ocene ću poslati u studentsku službu tek nakon što kolega kom treba da priznam ispit dostavi dokumentaciju. Vama to nije ništa posebno važno. Ocene možemo upisati u indeks i kad počne nastava.

Zadaci za vežbu

Zadaci ispod su ostavljeni samo kao zadaci za vežbu. To nisu primeri kolokvijuma i ispita kako sada izgledaju! O sadašnjem izgledu kolokvijuma i ispita morate se informisati kod mene ili kod kolega.

Kolokvijum 1, 10.12.2011.

Kolokvijum 2, 22.01.2012.

Ispit, 04.02.2012.

Ispit, 18.03.2012.

Ispit, 28.04.2012.

Ispit, 22.06.2012.

Ispit, 13.07.2012.

Ispit, 31.08.2012.

Ispit, 14.09.2012

Kolokvijum 1, 14.12.2012.

Kolokvijum 2, 24.01.2013.

Kolokvijum 1, 07.12.2014.

Kolokvijum 2, 26.01.2015.

Kolokvijum 1, 28.11.2015.

Kolokvijum 2, 12.01.2016.

Kolokvijum 1, 2016/17

Kolokvijum 2, 2016/17