Konačni rezultati nakon kolokvijuma

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu „popravljati“ bilo koji deo kako bi povećali broj bodova, a samim tim i ocenu.

NAPOMENA: nemojte zaboraviti da svi studenti koji žele da izađu na ispit ili makar samo da upišu ocenu MORAJU prijaviti ispit. Uradite to molim Vas na vreme jer niko ne može izaći na ispit bez prijave.

JAKO VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usmeni deo drugog dela ispita se otkazuje i neće biti održan u četvrtak 23.6.

Svi studenti koji su položili pismeni deo drugog dela ispita automatski će dobiti 5 bodova za usmeni.

Konačnu ocenu ćemo izvesti na usmenom nakon 3.7. i tada ću vam je upisati u indeks i u prijave.

Ko želi da vidi rad neka mi se Javi mailom.

Završni delovi ispita (kolokvijumi)

Prvi deo završnog dela ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u subotu 30.4.2022. u 7:30 u ucionicama 203 i 204. Gradivo koje ide na ovaj deo je: nizovi, redovi, funkcije (granična vrednost, neprekidnost, izvodi, Lopitalovo pravilo, grafik) i Tejlorov i Maklorenov polinom.

Drugi deo završnog dela ispita (drugi kolokvijum) će biti održan u subotu 18.6.2022. u 14:30 u ucionicama 205 i 208. Gradivo koje ide na ovaj deo je: funkcije više (dve) promenljivih integrali (određeni, neodređeni, primena), diferencijalne jednačine prvog reda, kombinatorika i grafovi.