Važno obaveštenje

Zbog bolesti Profesora nastava ove nedelje neće biti održana u redovnim terminima.

Kako je kolokvijum u subotu, današnja predavanja na kojima je trebalo da ispitamo još neke funkcije biće održana online u utorak 16.4. u 17h.

Priprema za kolokvijum koja je trebala biti urađena na nastavi u četvrtak i petak biće takođe održana online u petak 19.4. u 9h.

Ovde ću postaviti linkove za tims za studente koji su starija godina.

Utorak:

Join the meeting now<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9lBc-UldRW2ZWWXbsmq8suDL6Sp9-rNT8ZAo5Icq4qM1%40thread.tacv2/1713199963920?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22d6fc4403-0e82-4bea-8c49-82126b5b0229%22%7d>

Petak:

Join the meeting now<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9lBc-UldRW2ZWWXbsmq8suDL6Sp9-rNT8ZAo5Icq4qM1%40thread.tacv2/1713200039115?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%22d6fc4403-0e82-4bea-8c49-82126b5b0229%22%7d>