Obaveštenje

Kako su mi neki studenti rekli da u narednom periodu (pre prvog termina ispita 24.6.) imate mnogo obaveza oko predaje radova iz drugih predmeta odlučila sam da vam dozvolim da predispitne obaveze oba dela završnog ispita osim u terminu 24.6. polažete i u terminu 14.7.

Dakle, I 24.6. I 14.7. ćete moći da radite prve i druge predispitne obaveze i prve i druge zadatke.

Važno obaveštenje

Od četvrtka 25.5. do kraja semestra svi studenti će imati nastavu u svim terminima predavanja i vežbi, kako bismo lepo stigli da uradimo gradivo.

Studenti 3 i 4 grupe koji četvrtkom imaju redovnu nastavu do 13h NE treba da izlaze ranije sa te nastave nego da dodju na Matematiku kada sa njom završe. Ne treba da se brinete sve će vam biti urađeno i ništa nećete propustiti.

Konsultacije

Danas, u sired, 3.5.2023. u 15h će biti održane konsultacije u kabinetu 116, blok F.

Predavanja za drugi deo gradiva

Završni delovi ispita (kolokvijumi)

Prvi deo završnog dela ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u nedelju 7.4.2023. u 7:30 u ucionicama 205 i 208. Gradivo koje ide na ovaj deo je: nizovi, redovi, funkcije (granična vrednost, neprekidnost, izvodi, Lopitalovo pravilo, grafik) i Tejlorov i Maklorenov polinom.

Drugi deo završnog dela ispita (drugi kolokvijum) će biti održan u subotu 10.6.2023. u 7:30 u ucionicama 205 i 208. Gradivo koje ide na ovaj deo je: funkcije više (dve) promenljivih integrali (određeni, neodređeni, primena), diferencijalne jednačine prvog reda, kombinatorika i grafovi.

Predavanja