JAKO VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usmeni deo drugog dela ispita se otkazuje i neće biti održan u četvrtak 23.6.

Svi studenti koji su položili pismeni deo drugog dela ispita automatski će dobiti 5 bodova za usmeni.

Konačnu ocenu ćemo izvesti na usmenom nakon 3.7. i tada ću vam je upisati u indeks i u prijave.

Ko želi da vidi rad neka mi se Javi mailom.