Konačni rezultati nakon ispita održanog 6.2.2020.

Ovo je tabela sa svim dosadašnjim rezultatima. Bodovi koji su u crvenom kvadratiću su iz ovog roka. Onaj ko nije imao dovoljno bodova na zadacima da položi kolokvijum nema upisano ništa.

Ocene ću poslati u studentsku službu tek nakon što kolega kom treba da priznam ispit dostavi dokumentaciju. Vama to nije ništa posebno važno. Ocene možemo upisati u indeks i kad počne nastava.