Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO1 (predispitne obaveze 1) i Z1 (zadaci 1).

O terminu usmenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) ćemo se dogovoriti naknadno na nastavi.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) nisu položili pismeni deo prvog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 1. Bodovi upisani u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova.

Gledanje radova će biti u četvrtak 1.12. u 19h u kabinetu 116, blok F.

JAKO VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usmeni deo drugog dela ispita se otkazuje i neće biti održan u četvrtak 23.6.

Svi studenti koji su položili pismeni deo drugog dela ispita automatski će dobiti 5 bodova za usmeni.

Konačnu ocenu ćemo izvesti na usmenom nakon 3.7. i tada ću vam je upisati u indeks i u prijave.

Ko želi da vidi rad neka mi se Javi mailom.