Obaveštenje

Kako su mi neki studenti rekli da u narednom periodu (pre prvog termina ispita 24.6.) imate mnogo obaveza oko predaje radova iz drugih predmeta odlučila sam da vam dozvolim da predispitne obaveze oba dela završnog ispita osim u terminu 24.6. polažete i u terminu 14.7.

Dakle, I 24.6. I 14.7. ćete moći da radite prve i druge predispitne obaveze i prve i druge zadatke.

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO1 (predispitne obaveze 1) i Z1 (zadaci 1).

O terminu usmenog dela prvog dela završnog ispita (kolokvijuma) ćemo se dogovoriti naknadno na nastavi.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) nisu položili pismeni deo prvog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 1. Bodovi upisani u koloni PO1 (predispitne obaveze 1) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova.

Gledanje radova će biti u četvrtak 1.12. u 19h u kabinetu 116, blok F.