Konačni rezultati nakon kolokvijuma

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu „popravljati“ bilo koji deo kako bi povećali broj bodova, a samim tim i ocenu.

NAPOMENA: nemojte zaboraviti da svi studenti koji žele da izađu na ispit ili makar samo da upišu ocenu MORAJU prijaviti ispit. Uradite to molim Vas na vreme jer niko ne može izaći na ispit bez prijave.

JAKO VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usmeni deo drugog dela ispita se otkazuje i neće biti održan u četvrtak 23.6.

Svi studenti koji su položili pismeni deo drugog dela ispita automatski će dobiti 5 bodova za usmeni.

Konačnu ocenu ćemo izvesti na usmenom nakon 3.7. i tada ću vam je upisati u indeks i u prijave.

Ko želi da vidi rad neka mi se Javi mailom.

Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita održanog 25.1.2022.

Usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u utorak 1.2.2022. jer je većina studenata koji su položili tako želela (10 za 1.2., 3 za 30.1., 1 za 28.1. i ostali nisu ništa zaokružili). Vreme održavanja usmenog dela ću vam javiti naknadno, čim uspem da zakažem salu.

Gledanje radova za studente koji NISU položili pismeni deo ispita biće održano u petak 28.1.2022. u 13:30 u kabinetu 116 u bloku F (krenete kao da idete u amfiteatre sa gornje strane pa umesto desno ka amfiteatrima skrenete levo kroz stakleni hodnik, popnete se samo jednom na stepenice, produžite pravo i sa desne strane je 116 kabinet).

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita održanog 27.11.2021.

U tabeli su są PO1 označene predispitne obaveze, a są Z1 zadaci.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 nisu položili pismeni deo ispita. Ovi studenti svoje radove mogu pogledati u ponedeljak 6.12.2021. godine u 16h u učionici 311.

Studenti kojima su bodovi upisani i u koloni PO1 i u koloni Z1 su položili pismeni deo ispita i pozivaju se na usmeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak 6.12.2021. u učionici 311 po rasporedu koji je objavljen ispod.

Spisak za usmeni