Početna

VAŽNO!

Na ispit mogu izaći samo oni studenti koji se nalaze na spisku prijavljenih studenata za polaganje ispita, tj. samo oni studenti koji su prijavili ispit!

OPŠTE INFORMACIJE O NASTAVI I KONSULTACIJAMA:

Raspored nastav

http://www.ftn.uns.ac.rs/n811119290/oss-softverske-informacione-tehnologije

Konsultacije:  U vreme ispitnih rokova za konsultacije se dogovaramo mejlom, kada Vam odgovara.

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:
0-50 bodova……….. ispit nije položen
51-60 bodova………. 6 (šest)
61-70 bodova………. 7 (sedam)
71-80 bodova………. 8 (osam)
81-90 bodova………. 9 (devet)
91-100 bodova……… 10 (deset)