Rezultati ispita održanog 14.7.2020.

Ocene Vam za sad neću upisivati u indeks. Nema potrebe. Proslediću ih u studentsku službu i to je sasvim dovoljno.

Ako bude bilo potrebno u septembru ćemo organizovati termin da vam svima potpišem indekse i upišem ocene.

Rezultati kolokvijuma održanog 1.6.2020.

Kolokvijum će ponovo biti 15.6. 2020. u 9h u učionici 108.

Studenti koji su položili neki deo mogu, ako žele da poprave bodove tako što će ponovo raditi samo predispitne obaveze ili samo zadatke ici ceo kolokvijum koji su već položili.

Konačni rezultati nakon ispita održanog 6.2.2020.

Ovo je tabela sa svim dosadašnjim rezultatima. Bodovi koji su u crvenom kvadratiću su iz ovog roka. Onaj ko nije imao dovoljno bodova na zadacima da položi kolokvijum nema upisano ništa.

Ocene ću poslati u studentsku službu tek nakon što kolega kom treba da priznam ispit dostavi dokumentaciju. Vama to nije ništa posebno važno. Ocene možemo upisati u indeks i kad počne nastava.