Dodatni termin za usmeni

Kako su neke kolege pitale da li usmeni može biti u još jednom terminu jer neki od vas nisu u Novom Sadu, osim u sredu 31.1. u 9h usmeni će biti održan i u ponedeljak 5.2. u 12h. U oba termina me sačekajte kod lifta pa ćemo naći neku slobodnu učionicu.

Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita

Pismeni deo su položili i na usmeni deo ispita se pozivaju studenți čija imena se nalaze u sledećoj tabeli.

Pismeni deo ispita nisu položili studenti čija imena se nalaze u sledećoj tabeli.

U prethodnoj tabeli mogu se videti bodovi osvojeni na predispitnim obavezama.

Usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u dva termina.

Prvi termin je PONEDELJAK 22.1.2024. u 18h.

Drugi termin je ČETVRTAK 25.1.2024 u 18h.

Možete da izaberete da dođete u jedan od ta dva termina.

Sačekajte me u prizemlju kod lifta koji vodi u nastavni blok pošto ne znam koja će učionica biti slobodna.

Studenti koji nisu položili pismeni deo ispita svoje radove mogu pogledati u ponedeljak 22.1.2024. u 17:30 u kabinetu 116, prvi sprat, blok F.

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita

Pismeni deo su položili i na usmeni deo ispita se pozivaju studenți čija imena se nalaze u sledećoj tabeli.

O terminu usmenog dela ispita ćemo se dogovoritfi na nastavi.

Pismeni deo ispita nisu položili studenti čija imena se nalaze u sledećoj tabeli.

U prethodnoj tabeli mogu se videti bodovi osvojeni na predispitnim obavezama.

Svoje radove možete pogledati u petak 1.12. ili u petak 8.12. u 15h u kabinetu 116, prvi sprat, blok F

Obaveštenje

Respored sedenja na prvom kolokvijumu:

Učionica 203 studenti sa brojem indeksa od SR 2/2023 do SR 21/2023.

Učionica 204 studenti sa brojem indeksa od SR 22/2023 do SR 40/2023 i SR 1/2023.

Učionica 205 studenti sa brojem indeksa od SR 41/2023 do SR 60/2023 i „stari“ studenti.

Ispred učionica doći u 14:20.