Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita održanog 27.11.2021.

U tabeli su są PO1 označene predispitne obaveze, a są Z1 zadaci.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 nisu položili pismeni deo ispita. Ovi studenti svoje radove mogu pogledati u ponedeljak 6.12.2021. godine u 16h u učionici 311.

Studenti kojima su bodovi upisani i u koloni PO1 i u koloni Z1 su položili pismeni deo ispita i pozivaju se na usmeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak 6.12.2021. u učionici 311 po rasporedu koji je objavljen ispod.

Spisak za usmeni

Obaveštenje

Prvi deo završnog ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u subotu 27.11.2021. u 11h u prostorijama na 4 spratu nastavnog bloka.

Studenti koji su ranijih godina slušali ovaj predmet na kolokvijum mogu izaći isključivo ako su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma.

Rezultati ispita održanog 14.7.2020.

Ocene Vam za sad neću upisivati u indeks. Nema potrebe. Proslediću ih u studentsku službu i to je sasvim dovoljno.

Ako bude bilo potrebno u septembru ćemo organizovati termin da vam svima potpišem indekse i upišem ocene.

Rezultati kolokvijuma održanog 1.6.2020.

Kolokvijum će ponovo biti 15.6. 2020. u 9h u učionici 108.

Studenti koji su položili neki deo mogu, ako žele da poprave bodove tako što će ponovo raditi samo predispitne obaveze ili samo zadatke ici ceo kolokvijum koji su već položili.

Konačni rezultati nakon ispita održanog 6.2.2020.

Ovo je tabela sa svim dosadašnjim rezultatima. Bodovi koji su u crvenom kvadratiću su iz ovog roka. Onaj ko nije imao dovoljno bodova na zadacima da položi kolokvijum nema upisano ništa.

Ocene ću poslati u studentsku službu tek nakon što kolega kom treba da priznam ispit dostavi dokumentaciju. Vama to nije ništa posebno važno. Ocene možemo upisati u indeks i kad počne nastava.