Obaveštenje

Prvi deo završnog ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u subotu 26.11.2022. u 14:30h u učionicama 203 i 204.

Drugi deo završnog ispita drugii kolokvijum) će biti održan u nedelju 15.1.2023. u 14:30h u učionicama 203 i 204.

Studenti koji su ranijih godina slušali ovaj predmet na kolokvijum mogu izaći isključivo ako su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma.

Zadaci za vežbu

Zadaci ispod su ostavljeni samo kao zadaci za vežbu. To nisu primeri kolokvijuma i ispita kako sada izgledaju! O sadašnjem izgledu kolokvijuma i ispita morate se informisati kod mene ili kod kolega.

Kolokvijum 1, 10.12.2011.

Kolokvijum 2, 22.01.2012.

Ispit, 04.02.2012.

Ispit, 18.03.2012.

Ispit, 28.04.2012.

Ispit, 22.06.2012.

Ispit, 13.07.2012.

Ispit, 31.08.2012.

Ispit, 14.09.2012

Kolokvijum 1, 14.12.2012.

Kolokvijum 2, 24.01.2013.

Kolokvijum 1, 07.12.2014.

Kolokvijum 2, 26.01.2015.

Kolokvijum 1, 28.11.2015.

Kolokvijum 2, 12.01.2016.

Kolokvijum 1, 2016/17

Kolokvijum 2, 2016/17