Predavanja

Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita održanog 25.1.2022.

Usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u utorak 1.2.2022. jer je većina studenata koji su položili tako želela (10 za 1.2., 3 za 30.1., 1 za 28.1. i ostali nisu ništa zaokružili). Vreme održavanja usmenog dela ću vam javiti naknadno, čim uspem da zakažem salu.

Gledanje radova za studente koji NISU položili pismeni deo ispita biće održano u petak 28.1.2022. u 13:30 u kabinetu 116 u bloku F (krenete kao da idete u amfiteatre sa gornje strane pa umesto desno ka amfiteatrima skrenete levo kroz stakleni hodnik, popnete se samo jednom na stepenice, produžite pravo i sa desne strane je 116 kabinet).

Rezultati pismenog dela prvog dela završnog ispita održanog 27.11.2021.

U tabeli su są PO1 označene predispitne obaveze, a są Z1 zadaci.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO1 nisu položili pismeni deo ispita. Ovi studenti svoje radove mogu pogledati u ponedeljak 6.12.2021. godine u 16h u učionici 311.

Studenti kojima su bodovi upisani i u koloni PO1 i u koloni Z1 su položili pismeni deo ispita i pozivaju se na usmeni deo ispita.

Usmeni deo ispita će biti održan u ponedeljak 6.12.2021. u učionici 311 po rasporedu koji je objavljen ispod.

Spisak za usmeni

Obaveštenje

Prvi deo završnog ispita (prvi kolokvijum) će biti održan u subotu 27.11.2021. u 11h u prostorijama na 4 spratu nastavnog bloka.

Studenti koji su ranijih godina slušali ovaj predmet na kolokvijum mogu izaći isključivo ako su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma.