Obaveštenje

Respored sedenja na prvom kolokvijumu:

Učionica 203 studenti sa brojem indeksa od SR 2/2023 do SR 21/2023.

Učionica 204 studenti sa brojem indeksa od SR 22/2023 do SR 40/2023 i SR 1/2023.

Učionica 205 studenti sa brojem indeksa od SR 41/2023 do SR 60/2023 i „stari“ studenti.

Ispred učionica doći u 14:20.

Prvi i drugi deo završnog ispita (kolokvijumi)

Prvi deo završnog ispita, tj. prvi kolokvijum će biti održan 25.11.2023. u 14:30. Još ne znam u kojoj tačno učionici.

Drugi deo završnog ispita, tj. drugi kolokvijum će biti održan 19.1.2024. u 18h u učionicama 204 i 205.

Pravila polaganja su ostala ista kao i prethodne godine.