Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO2 (predispitne obaveze 2) i Z2 (zadaci 2).

Usmeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) će biti održan 24. i 26. 01. u 18h. Ne znam još u kojoj učionici, to ću vam napisati naknadno. Možete da izaberete kog datuma vam više odgovara da dodjete.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) nisu položili pismeni deo drugog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 2. Bodovi upisani u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova koje će biti održano 24.01. u 17:30 u kabinetu 116.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.