Usmeni deo drugog kolokvijuma

24.1.2022. u 18h usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u učionici 109A.

U kojoj učionici će biti održan usmeni ispit 26.1. javiću vam 26.1. jer tek tad mogu da rezervišem učionicu.

Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita (kolokvijuma)

Pismeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) su položili i na usmeni deo se pozivaju studenti kojima su upisani bodovi u kolonama PO2 (predispitne obaveze 2) i Z2 (zadaci 2).

Usmeni deo drugog dela završnog ispita (kolokvijuma) će biti održan 24. i 26. 01. u 18h. Ne znam još u kojoj učionici, to ću vam napisati naknadno. Možete da izaberete kog datuma vam više odgovara da dodjete.

Studenti kojima su bodovi upisani samo u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) nisu položili pismeni deo drugog dela završnog ispita i moraju ponovo polagati Zadatke 2. Bodovi upisani u koloni PO2 (predispitne obaveze 2) važe im dve školske godine.

Ovi studenti informaciju o broju bodova koje su imali na zadacima mogu dobiti u terminu gledanja radova koje će biti održano 24.01. u 17:30 u kabinetu 116.