Rezultati pismenog dela drugog dela završnog ispita održanog 25.1.2022.

Usmeni deo drugog dela završnog ispita će biti održan u utorak 1.2.2022. jer je većina studenata koji su položili tako želela (10 za 1.2., 3 za 30.1., 1 za 28.1. i ostali nisu ništa zaokružili). Vreme održavanja usmenog dela ću vam javiti naknadno, čim uspem da zakažem salu.

Gledanje radova za studente koji NISU položili pismeni deo ispita biće održano u petak 28.1.2022. u 13:30 u kabinetu 116 u bloku F (krenete kao da idete u amfiteatre sa gornje strane pa umesto desno ka amfiteatrima skrenete levo kroz stakleni hodnik, popnete se samo jednom na stepenice, produžite pravo i sa desne strane je 116 kabinet).