Početna

OPŠTE INFORMACIJE O NASTAVI I KONSULTACIJAMA:

Raspored nastave u zimskom semestru 2017-18:
* Obnovljivi izvori električne energije / Matematika 1
Vidi raspored: OSSEET
* Softverske informacione tehnologije / Matematika 1
Vidi raspored: OSSSIT-NS

Konsultacije:   PETKOM od 17:30 u kabinetu 611

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:
0-54 bodova……….. ispit nije položen
55-64 bodova………. 6 (šest)
65-74 bodova………. 7 (sedam)
75-84 bodova………. 8 (osam)
85-94 bodova………. 9 (devet)
95-100 bodova……… 10 (deset)